TIENTJES ACTIE

Tientjes Actie! voor Flow & Go.

Waarom vragen wij € 10,00 van u? Het werk van de Flow & Go groep wordt mede gefinancierd door crowdfunding, door een community van mensen die mee willen werken aan een mooiere, duurzamer en humanere wereld. De bijdrage van de mensen van Flow & Go is dat zij veelal hun werk in Afrika om niet doen. In Afrika zorgen de Afrikaanse partners grotendeels voor kosten en inwoning. Voor het resterende deel van de kosten zijn wij op zoek naar mensen in Nederland, die bereid zijn een 1o euro bij te dragen.

Wilt u ook € 10,00 bijdragen ? Dat kan te door storten op IBAN NL90 TRIO 0390 283 738 t.n.v. Flow & Go Foundation en o.v.v. Zuidelijke Afrika 2016 . (NB. binnenkort is uw bijdrage ook mogelijk via de donneerbutton op de Flow & Go website!)

Alvast enorm bedankt voor uw 10 euro! Wij zijn daar heel blij mee! Al die tientjes tezamen zorgen ervoor dat de Flow & Go bijdrage aan de projecten in Namibië en Zambia gewoon uitgevoerd kan worden zonder tussenkomst van partijen.

Voor welke projecten in 2016 gaan wij?

Namibië

10255807_1407919166147566_6010817927211743097_n Zack Pienaar werkt in de Townships aan samenlevingen op basis van respect, in Zuid Afrika troffen we elkaar in de Township van Phutaditjabha. Hier was hij actief buurthuizen te bouwen waar mensen veilig kunnen leren en werken aan een gemeenschap die kansen creëert. Zijn werk wordt door velen gewaardeerd onder wie zijn vriend Demond Tutu. Nu werkt hij in Namibië aan een nieuw project in de Townships van Windhoek.

Hij vraagt ons hem onder meer bij zijn nieuwe project in Windhoek te helpen, onder meer met creatieve en empowerment trainingen zoals we die eerder gaven in Zuid Afrika.

ZambiaVersie 2

Namakau Siyanga is entrepreneur van het jaar 2015 in Zambia.

Zij vraagt ondersteuning voor onder meer het Naleli Initiative: een training voor 500 vrouwen met een mini krediet in Zambia. Hiervoor is op locatie voorwerk gedaan door Anne Heleen Bijl. Zij heeft deze groep vrouwen op een creatieve en inspirerende manier getraind om ondernemingsgericht out of the box te denken.

 

 

Flow & Go: wie zijn wij?

IMG_7947Wij zijn zes trainer/adviseurs en sociale entrepreneurs uit Nederland die op verzoek vanuit Afrika om daar ter plekke zonder vergoeding onze expertise ten behoeve van waardevolle projecten in te zetten. Van u vragen we €10,00 opdat wij ook in april 2016 dat kunnen blijven doen!

(v.l.n.r. Marcel van der Pol, Geert Kamps, Sjoerd de Vries, Zack Pienaar, Anne Heleen Bijl, Nicole van der Ouw, Gerard Vonk)

Meer weten? Ga naar Flow & Go website, of Flow & Go Facebook.

Zie ook artikel over het werk van Anne Heleen Bijl in Zambia.

Wij zijn trainer/adviseurs én sociale entrepreneurs: wij zijn zelfstandige ondernemers die hun ondernemende kennis en kunde inzetten voor het werken aan een betere, duurzamere en humanere wereld. Samen proberen we mensen te inspireren en anders te laten denken over hun rol en de rol van o.a. zakendoen in deze wereld. In het begin noemden ze ons gek maar nu worden we steeds vaker gezien als visionairs. Elke training of workshop komen we zoals we zijn – met creativiteit, vragen, inzichten, gulheid, kwetsbaar en met humor. We praten graag over onze grootste fouten en successen op conferenties en in onze trainingen en wat we daarvan geleerd hebben. En we nemen de tijd om onze inzichten te delen met mensen die dit het hardste nodig hebben.

Reacties zijn gesloten

Deze bedrijven gingen u voor:

↓ Meer ↓