Over Vonk & Vlam

vonkenvlam2VONK&VLAM. Een bruisend bureau, met succes sinds 2001 werkzaam in de zakelijke dienstverlening met advisering, trainingen en coaching. De verschillende werkzaamheden hebben geleid tot een visie op organisatieontwikkeling waarbij de volgende punten centraal staan:
 • Ieder mens is zijn eigen regisseur.
 • Ieder mens neemt verantwoordelijkheid.
 • We zijn tot veel meer in staat dan we denken.
 • We laten ons leiden en bepalen door besluiten, feiten, waarden en doelen.
 • Zelf aan het roer gaan staan geeft een zee van ruimte!
 • In contact blijven met jezelf en met de ander

 

Veel tijd wordt door organisaties gestopt in beheersing, optimalisering van bedrijfsprocessen, ziekteverzuimbegeleiding, kwaliteitsnormeringen, formats en stroomschema’s. Wij besteden tijd en aandacht aan de mens achter de werknemer, wie ben je en wat kun je en wat wil je. Wij gaan voor het menselijk contact in plaats van formats. Vonken in plaats van vinken! Wij houden het doel voor ogen, maar richten ons – via de mens – op de weg om de doelen te bereiken.

 

Duidelijke grenzen, regels, voorbeeldgedrag

 • Aanspreken van elkaar (zowel in positieve als in negatieve zin)
 • Respect voor elkaar.
 • Leiding geven of nemen.
 • Leiding en trainers geven het voorbeeld.

 

Samenhang in aanpak tussen management en medewerkers

 • Versterken onderling contact. Contact tussen medewerkers onderling, maar ook het contact tussen de leidinggevende en de medewerker.
 • Samen op pad, dan beklijven veranderingen pas echt.

 

Versterken van de samenwerking

Het versterken en bewust laten worden van het individu is zonder meer het startpunt van onze interventies, maar het individu staat ten dienste van het team, en het team staat ten dienste van de doelen van de organisatie.

↓ Meer ↓