Boerderij Kleurrijk

Boerderij Kleurrijk is een plek waar men zichzelf kan zijn. Er is respect voor mens, dier, natuur en alles daar omheen. Mensen met een beperking krijgen de mogelijkheid een zinvolle bijdrage te leveren aan het geheel. Mensen met én zonder beperking kunnen bij Boerderij Kleurrijk zo zelfstandig mogelijk wonen, werken en genieten van vrije tijd en vakantie.

Hélène Thibaudier  is de initiatiefneemster van Boerderij Kleurrijk, een gepassioneerde vrouw met een visie! Zes jaar lang heeft ze gewerkt om haar droom, haar idee voor Boerderij Kleurrijk te verwezenlijken.

Boerderij-kleurrijk

De Boerderij Kleurrijk is een onderdeel van de JP van der Bent Stichting.

Alle mensen met een lichte, ernstige of meervoudige (verstandelijke) beperking en van alle leeftijden zijn welkom om gebruik te maken van de diverse vormen van dienstverlening.

De JP van den Bent stichting legt de verantwoordelijkheden laag in de organisatie. Iedere locatie is zo autonoom, dat korte lijnen en laagdrempeligheid gewaarborgd zijn. Dat geldt voor contacten met cliënten en ouders/vertegenwoordigers, maar ook voor contacten tussen medewerkers onderling. Het uitwisselen van kennis en vaardigheden is een verantwoordelijkheid van iedere individuele medewerker.

VONK&VLAM heeft een trainingsdag verzorgd voor alle medewerkers van de boerderij Kleurrijk met als doel de werkzaamheden van de verschillende teams beter op elkaar af te stemmen.

 

↓ Meer ↓