Merlijngroep

Via de Merlijngroep verricht ik sinds 2003 mijn trainingen voor ondernemingsraden en andere medezeggenschapsorganen. De Merlijn Groep is sinds 1993 een dynamische en multidisciplinaire organisatie die zijn wortels heeft in de advocatuur en is uitgebouwd op het gebied van mediation en medezeggenschap en groeit door in persoonlijk-, team-, en organisatieontwikkeling. Organisatie advies en interim management (per definitie potentieel conflictueuze situaties) hebben ook hun steentje bijgedragen aan de all round ontwikkeling van Merlijn Groep.

bl_z3chH3FeeLkiP-LxdUvT87HUwCUMMFtyWH5dXqOQ

VONK&VLAM heeft daarnaast zowel workshops ‘creatief denken’ en outdoormethodiek gegeven aan de Merlijn professionals zelf alsook open inschrijf trainingen voor Mediators ‘humor in professionele relaties’. De samenwerking met de Merlijngroep dateert al vanaf november 2003!

↓ Meer ↓