Gemeente Harlingen

De ondernemingsraad van de Gemeente Harlingen wil de interne communicatie binnen de Gemeente Harlingen naar een hoger plan brengen. Dit wil de OR bewerkstelligen door de medewerkers van de Gemeente een communicatietraject aan te bieden. De OR maakt daarbij gebruik van zijn instellingsrecht.

VONK&VLAM formuleert het volgende voorstel:

Het op gang zetten van een traject waarbij de communicatie tussen MT (leidinggevenden) en medewerkers verbeterd wordt.

Een traject:

–              dat zowel leerzaam als stimulerend is.

–              waarbij medewerkers de ruimte krijgen hun (grieven en) wensen te uiten.

–              waarbij gezocht wordt naar heldere en simpele verbeterpunten.

Het traject omvat een voortraject voor een kleine projectgroep binnen de gemeentelijke organisatie. Deze projectgroep fungeert als een interne denktank: hoe kunnen we het onderwerp (op gezette tijden) op verrassende wijze aan de orde stellen. Daarnaast ontwikkelt de projectgroep op basis van eigen casuïstiek voorbeeldfilms: communiceren hoe moet het (niet). Deze films worden later in trainingen voor alle medewerkers ingezet als oefenmateriaal.

Voor het totale personeel kent het traject een drietal fases: Een plenaire startup: Er wordt het gewerkt met TerugspeelTheater: ook hier wordt  het publiek gevraagd naar eigen casuïstiek. De de spelers spelen de verhalen van de medewerkers op theatrale wijze direct terug. Zo worden individuele ervaringen collectief gemaakt. Tweede fase zijn korte trainingsbijeenkomsten voor alle medewerkers. In kleine groepen wordt de gelegenheid geboden om ervaringen uit te wisselen en vervolgens nieuw gedrag in te oefenen. De slotfase bestaat wederom uit een plenaire sessie. In deze sessie wordt zowel vanuit de medewerkers maar ook vanuit het management aangegeven hoe communicatie een nieuwe gezicht krijgt binnen de organisatie. De bijeenkomst wordt feestelijk afgesloten met een inspirerende percussieworkshop.

 

IMG_1353        IMG_1688

 

 

 

 

 

↓ Meer ↓