Trainingen

Thema’s

Teamwork

Feedback geven en ontvangen
Teambuilding en teamontwikkeling
Effectief communiceren
Samenwerken; taak en proces
Coaching en mentorschap
Zelfsturing

Leidinggeven

Coachend leidinggeven
Leidinggeven in een veranderende organisatie
Sturen op gedrag en prestaties
Inspirerend leidinggeven
Motiveren en delegeren
Personeelsgesprekken
verzuimgesprekken
Functioneringsgesprekken
Transitiemanagement
Management en medezeggenschap

Communicatie

Vergadertechniek en werkoverleg
Onderhandelen
presenteren
Conflicthantering
Gespreksvaardigheden
Samenwerking in projecten

Zelfmanagement

Leren leren
Persoonlijke ontwikkeling
Effectief tijdbeheer / timemanagement
Presentatietechniek

Klantbenadering

Verkopen
Relatiebeheer
Omgaan met klachten
Intern klantgericht werken
Omgaan met agressie

↓ Meer ↓