Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Rijkswaterstaat beheert en ontwikkelt de rijkswegen, -vaarwegen en –wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met uitvoerende partners werkt rijkswaterstaat aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt.

Rijkswaterstaat is een grote organisatie die in de afgelopen jaren een enorme cultuur- en organisatiewijziging heeft doorgemaakt. Uitvoering van taken is zoveel mogelijk bij andere partners neergelegd en daardoor is er ook sprake geweest van een grote inkrimping van de kernorganisatie.

In dit meerjarige veranderingstraject heeft VONK&VLAM regelmatig meegewerkt in projecten voor cultuur- en organisatiewijziging. Veelal in samenwerking met SpruitInCompany (http://www.spruitincompanytrainingen.nl/).

Voor het organisatieonderdeel Rijkswaterstaat DNN (Directie Noord-Nederland) zijn diverse workshops georganiseerd zoals

  • Managen op Resultaat
  • Draagvlak en acceptatie bij veranderingen
  • Teamwerk en splitsing van taken
  •  Sturen op basis van visie
  • Omgaan met eigen energie
  • Coachen en Faciliteren
  • Weerstand (tegen verandering?)
  • Leerstijlen
  • Waarnemen en ‘beoordelen’ van gedrag
  • Enthousiasmeren en inspireren

 

Voor het projectteam Rijkswaterstaat ZSM (Zichtbaar, Slim, Meetbaar) zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd om te komen tot een gedeelde visie op werkwijze en samenwerking, teamrolanalyse en verbetering van knelpunten. Daarnaast is vooral de invulling van de publiek-private samenwerking met een belangrijke onderaannemer onderwerp van deze bijeenkomsten.

Rijkswaterstaat-Westraven-300x201

 

 

↓ Meer ↓