Eurotransplant

De stichting Eurotransplant is een serviceorganisatie voor de samenwerkende transplantatiecentra, laboratoria en donorziekenhuizen binnen zeven landen. Eurotransplant zet zich in voor een optimaal gebruik van beschikbare donor organen door de best mogelijke match te maken tussen donororgaan en ontvanger. De verdeling (allocatie) van organen is gebaseerd op medische en ethische gronden. De organisatie is democratisch met een Assembly, Board of management, Council en negen adviescommissies. Medici, wetenschappers en beleidsmakers hebben zodoende hun inbreng in het beleid en de werkwijze van Eurotransplant.

VONK&VLAM heeft de OR van eurotransplant gedurende 6 jaar begeleid in een traject van ontvlechting van drie stichtingen.

↓ Meer ↓