Op maat als standaard

x4wG_WDSspeTbTAmqRRz_XedSCImxkPlUU1Wj54JJ08

Op maat

VONK&VLAM trainingen of trajecten zijn altijd op maat. Een training komt pas tot stand na een uitvoerig gesprek met de opdrachtgever en zo mogelijk ook met de groep waarvoor de training is bedoeld. Geen groep is identiek, geen situatie is identiek.Daarom zal de invulling van een trainingstraject, van doelstellingen tot aan de gekozen methodiek, altijd in nauw overleg met de opdrachtgever tot stand komen.

Als ‘speler’ met elkaar omgaan

Proactief gedrag is een vaardigheid / houding die we ten allen tijde in trainees zullen aanmoedigen en uitlokken.

Veel ervaringsleren

Leerstijlen van mensen verschillen, daarom maken we in onze trainingen gebruik van een wijde variëteit aan methodes en werkvormen. Ervaringsleren is echter een van de belangrijkste kenmerken.

Humor en ontspanning

Hoe gaat leren in zijn werk? Voor veel mensen is leren geen vanzelfsprekende aangelegenheid; er is regelmatig sprake van enige vorm van weerstand. Om tot leren te komen is het voor mensen van belang om in een staat van “unfreeze” te komen. Humor en ontspanning zorgen er voor dat mensen makkelijker toegankelijk raken voor zelfreflectie en leren.

Onderdeel van een groter geheel

Een training hoort niet op zich te staan: als een training als een geïsoleerd evenement wordt aangeboden is de kans zeker aanwezig dat deelnemers al spoedig worden ingehaald door de waan van alledag en dat leereffecten niet beklijven. Daarom werken wij met trajecten waarin verschillende elementen zijn plaats krijgen: observaties, bezoeken van het werkoverleg, trainingen voor medewerkers en voor management, coaching, advisering. Als deel van onze taak beschouwen we ook expliciet de implementatie van veranderingen in team en/of organisatie.

Positief en confronterend

Wij gaan er van uit dat mensen en dus ook teams een groot scala aan kwaliteiten bezitten. Door hiervan uit te gaan zien we dat mensen snel tot ontwikkeling komen. Daar waar noodzakelijk wordt een confrontatie echter niet uit de weg gegaan. Binnen training en coachsessies zullen we dan ook regelmatig de rol van advocaat van de duivel spelen.

Vertonen van voorbeeldgedrag

Voortdurend met elkaar in gesprek blijven, moeilijke situaties niet uit de weg gaan, mogelijke conflicten of onduidelijkheden uitspreken, dit zijn vormen van voorbeeldgedrag die we regelmatig in een groep vertonen om mensen een spiegel voor te houden: zo kan het dus ook. Dit gedrag brengen we ook over op het management.

↓ Meer ↓