Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS)

De Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS) is een dienstverlenende non-profitorganisatie voor de transplantatiecentra en andere ziekenhuizen in Nederland. Daarnaast geeft de NTS informatie aan het Nederlandse publiek over donatie van organen en weefsels.

De stichting heeft gedurende enige jaren samen met de stichtingen ETI (het Huidige Eurotransplant) en Bio Implant Services (het huidige Bislife) niet alleen gebruikt gemaakt van enkele gezamenlijke ondersteunende diensten gehad, maar ook van een gezamenlijke OR. De OR ETI BIS NTS. Vanaf 2006 tot en met 2010 heeft VONK&VLAM trainingen en advies verzorgd voor deze gezamenlijke OR. In de loop van de jaren werd steeds meer duidelijk dat een ontvlechting van de drie stichtingen (en daarmee dus ook van de OR) wenselijk was.

↓ Meer ↓