de Wieren

De Wieren is dé woningstichting voor Sneek! Zo’n 30 medewerkers zijn actief bij deze Woningstichting die gevestigd is aan de Almastraat 14 in deze prachtige stad.

De Wieren wil zich onderscheiden door het in de stad Sneek aanbieden van betaalbare woningen (bereikbaar met huurtoeslag) met een kwaliteit die zich kenmerkt door een basiskwaliteit. Anders dan in het verleden gaat het dus niet in de eerste plaats om woonkwaliteit die blijkt uit een grotere woningplattegrond en meer luxe. Kwaliteit zal zich vooral richten op energie en veiligheid.

Binnen het brede aanbod van woningen voor jongeren, gezinnen en ouderen gaan we ons met name profileren op de doelgroep ouderen. De achtergrond hiervan is dubbel: de toenemende vergrijzing (en op termijn krimpende vraag in andere doelgroepen) en het te kleine aanbod van geschikte levensloopbestendige woningen. We kiezen dus voor een brede hoofdtaak van betaalbare woningen voor verschillende doelgroepen, maar zullen ons in de nieuwbouw en herontwikkeling specifiek richten op ouderen.

Voor Woningstichting ‘de Wieren’ heeft VONK&VLAM in samenwerking met het SBI een aantal dagen georganiseerd ten behoeve van het voltallig personeel. Doelstelling van de dagen was op een ontspannen wijze te kunnen leren van elkaar en over jezelf.

↓ Meer ↓