Ministerie van Economische Zaken

Ministerie van Economische Zaken

Ten behoeve van de afdeling Internationale Zaken van het directoraat-generaal Telecommunicatie en Post heeft VONK&VLAM een sessie begeleid rond de strategische (her)positionering van het team. Het team was kort daarvoor verhuist van het Ministerie van Verkeer en Waterstaat naar het Ministerie van Economische Zaken.

Deze bedrijven gingen u voor:

↓ Meer ↓