Esdégé-Reigersdaal

Gedurende enige jaren is de Ondernemingsraad van Esdégé-Reigersdaal getraind en begeleid door VONK&VLAM.

Esdégé-Reigersdaal is een organisatie voor dienstverlening aan mensen met een handicap en is werkzaam in de bovenste helft van Noord-Holland. Er is ondersteuning mogelijk voor kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of niet aangeboren hersenletsel.
De dienstverlening bestaat uit allerlei vormen van ondersteuning: bij iemand thuis, op school of in een bedrijf of in één van onze voorzieningen. Esdégé-Reigersdaal wil die zorg en ondersteuning bieden die voor elke cliënt leidt tot de gewenste kwaliteit van bestaan. Zeggenschap van de cliënt over het eigen leven staat centraal.
Esdégé-Reigersdaal is een platte organisatie. Zoveel mogelijk beslissingen worden genomen in de omgeving van de cliënt. Daar worden de ondersteuningsvragen geformuleerd, dus daar is ruimte gecreëerd om passende ondersteuning te organiseren.

↓ Meer ↓