It’s more fun to coöperate!

Samenwerking met andere organisaties en Zelfstandige professionals:

Flow&Go

Een samenwerkingsverband tussen zes Noord-Nederlandse trainers op het gebied van verandermanagement, systemisch werk, creatief denken, coaching en consultancy en theatertechnieken.In april 2014 verzorgen zij  (op uitnodiging van de universiteit van Bloemfontein en de Shepperd Organization) in Phutadidjaba, Zuid Afrika een conferentie voor pastors, studenten en community leaders uit de townships, gewijd aan het uitwisselen van kennis en kunde om nieuwe oplossingen voor grote maatschappelijke problemen te vinden,  zoals armoedebestrijding, aids, drugsgebruik, gezondheidszorg -aids en diabetes-, educatie, werkgelegenheid, criminaliteit etc.. Voor een verslag van dit project zie https://vonkvlam.nl/zuid-afrika-highlights/

Onze Missie

De stichting heeft als missie mensen krachtige tools te geven om hun projecten op sociaal vlak succesvol uit te voeren. De stichting helpt hen oplossingen te vinden voor de problemen binnen de doelgroepen waarmee ze werken. De stichting leert hen om geheel zelfstandig oplossingen te vinden en deze om te zetten in zakelijke projecten. De stichting ondersteunt op winst gerichte ondernemingen en non-profitorganisaties die drie principes nastreven: met respect en zorg voor de planeet, zijn bewoners en duurzaamheid. Het is de passie van de mensen van de stichting te delen van hun zeer gevarieerde kennis, vaardigheden op creatief gebied, capaciteit tot écht oorspronkelijk, ‘out-of-the-box’ denken, systemische instrumenten en beproefde praktijken die zij als consultant, trainer en/of coach willen gebruiken om deze missie te realiseren.

http://www.flowandgo-foundation.com/

 

de Merlijngroep

Via de Merlijngroep verricht ik sinds 2003 mijn trainingen voor ondernemingsraden en andere medezeggenschapsorganen. De Merlijn Groep is sinds 1993 een dynamische en multidisciplinaire organisatie die zijn wortels heeft in de advocatuur en is uitgebouwd op het gebied van mediation en medezeggenschap en groeit door in persoonlijk-, team-, en organisatieontwikkeling. Organisatie advies en interim management (per definitie potentieel conflictueuze situaties) hebben ook hun steentje bijgedragen aan de all round ontwikkeling van Merlijn Groep.

http://www.merlijngroep.nl/

Creatief Denken met Anne Heleen Bijl

Samen met anne Heleen verzorg ik trainingen ‘creatief denken’. Twee keer per jaar een tweedaagse via open inschrijving. Deze training is bedoeld voor iedereen die met veranderingen te maken heeft! Voor hen die ‘out of the box’ nieuwe, frisse oplossingen willen bedenken. Voor hen die nieuwe producten ontwerpen of beleid ontwikkelen, voor hen die hun werk net iets anders en met meer plezier en inspiratie willen doen. De deelnemers zijn afkomstig uit heel diverse organisaties, zo leert men ook van elkaar en kan ieder inspiratie opdoen aan elkaars inzichten en ervaring. Daarnaast verzorgen wij op aanvraag maatgerichte in company trainingen voor (teams uit) organisaties.

http://creatieveconsultancy.nl/

Organisatie opstellingen met Angelique Matthijssen:

Samen met Angelique Matthijssen laten we teams uit organisaties kennis maken met organisatie opstellingen. Hoe kan ‘kennis en informatie uit het veld’ het team verder ondersteunen in de ontwikkeling van het team. waar vinden we oplossingen die helend zijn voor het totale systeem: Geweldloze communicatie, maar dan op organisatieniveau!

https://www.linkedin.com/pub/angelique-matthijssen/7a/252/975

Zelfregie versterkend werken

Met MOVISIE (Utrecht) Trace development (Drachten) ben ik een samenwerking aangegaan om de door Movisie ontwikkelde training Werken vanuit Zelfregie te verzorgen. De trainingen geven invulling aan de huidige ontwikkelingen van Welzijn Nieuwe Stijl, de Kanteling en de decentralisaties. De training Werken vanuit Zelfregie is vooral geschikt als basistraining en om de beweging van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ in gang te zetten. Daarnaast verzorgen wij op aanvraag maatgerichte in company trainingen voor (teams uit) organisaties.

http://www.movisie.nl/ en

http://www.treesflapper.nl/

Andere inspirerende samenwerkingsverbanden:

↓ Meer ↓