Gemeente Leeuwarden

Aanbeveling van Tineke Laverman, voorzitter van de OR van de Gemeente Leeuwarden:

“Wanneer je een creatieve, inspirerende en authentieke  trainer zoekt, moet je Gerard hebben. Op een open, enthousiaste en ontspannen wijze en met een vleugje humor, maakt hij trainingen tot een succes.

Hij is gericht op de hele groep, maar juist met zijn persoonlijke aandacht voor ieder groepslid en met zijn coachende stijl, prikkelt hij de gehele groep nieuwe wegen te zoeken en samen resultaat te bereiken. En buiten dit alles is Gerard gewoon een fijn, warm en zeer sympathiek persoon”

 

De ondernemingsraad van de Gemeente Leeuwarden wil een volwaardige gesprekspartner zijn van de WOR-bestuurder. Er is een langjarig contact tussen de ondernemingsraad en onderdeelcommissies enerzijds en VONK&VLAM anderzijds. In die tijd komt een grote variëteit aan de orde: om te beginnen natuurlijk aandacht voor de gelijkwaardigheid in de relatie tussen OR en gemeentesecretaris / bestuurder. Daarnaast is een groot scale aan thema’s stevig aan de orde geweest: teamontwikkeling, teamrollen, kernkwaliteiten, wetskennis, positionering van de groep ten opzichte van achterban, missie en visievorming, strategische positionering, medezeggenschap en politiek, vaardigheden rondom vergaderen, argumenteren, presenteren, persoonlijke effectiviteit, coaching, persoonlijk passieplan, arbeidsomstandigheden, sociaal beleid, creatief denken (o.a. in het kader van een gemeentelijke bezuinigingsoperatie).

↓ Meer ↓