Stichting Stiel

In de afgelopen periode is de Stichting Stiel uit Groningen gefuseerd met het MJD uit dezelfde stad. In dit fusietraject heb ik de ondernemingsraad van Stiel ondersteund, zowel in de rol van trainer als later ook in de rol van adviseur.

↓ Meer ↓