Gino

Ontwikkelaar van IT-oplossingen voor de Zorg en Sociaal Domein.
Gino ontwikkelt, levert en onderhoudt innovatieve informatiseringoplossingen voor (zorg)professionals op het gebied van:
– Brede vraagverheldering en indicatiestelling
– Zelfbediening, zelfregie en eigen kracht van kind en gezin, van oudere en netwerk
– Digitale dossiers, complex casemanagement en ketenzorg
– Geprotocolleerde afhandeling, gebaseerd op redzaamheids- en ziektebeloop modellen
– De daarmee gemoeide logistieke en financiële processen

Ten behoeve van Gino heeft VONK&VLAM een van de teams begeleidt en gecoacht naar een optimalisering van de interne communicatie en het klantgericht werken.

↓ Meer ↓