id plein

id plein is een organisatie op het gebied van o.a. outplacement en re-integratie 2e spoor
id plein biedt loopbaanbegeleiding, individuele coaching, jobcoaching, training en bemiddeling.

floreshuis-490x299

In de periode van medio 2009 tot en met medio 2011 heeft VONK&VLAM diverse trainings- en coachingstrajecten verzorgd voor “mensen met een WWB-uitkering of Niet-uitkeringsgerechtigden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, met problemen op diverse leefgebieden zoals huisvesting, verslaving, psychische stoornissen, overlast en zorgmijding, en met of zonder arbeidsplicht”. De trajecten werden uitgevoerd en nauwe samenwerking met coaches van id plein. De trajecten besloegen telkens een tiental groepsbijeenkomsten afgewisseld met individuele (coachings)gesprekken. Doelstelling van de trajecten: de deelnemers toe te leiden naar een (al of niet betaalde) baan, dan wel de afstand tot de arbeidsmarkt aanzienlijk te verkleinen.

↓ Meer ↓