Archief voor augustus, 2020

  • Manifest voor een veerkrachtig en evenwichtig Nederland

    aug 3, 20 • Gerard Vonk • InnovatiesGeen reactiesLees meer »

    Het Break-out Team is een groep betrokken denkers en doeners.  Iedereen spreekt op persoonlijke titel en vanuit zijn eigen expertise. Kortelings zijn ze met het volgende manifest gekomen. Hoe kunnen we – in samenwerking, in positief overleg – tot een goede en effectvolle aanpak van de coronaCrisis komen: Manifest voor een veerkrachtig en evenwichtig Nederland ​Een […]

    Lees meer

↓ Meer ↓