Start van de eerste Yep Samegroep in oktober 2018: Krachtige eerste week.

dec 11, 18 • ! VONK&VLAM, UncategorizedNo Comments

They have a different look in their eyes

Voor het begin van de training hebben we met ons Tanzaniaans-Nederlandse team hardop onze doelen uitgesproken. En na vijf dagen kijken we terug op een krachtige eerste week!
De deelnemers hebben een heel andere blik in hun ogen, ze zijn specifiek in hun doelen voor het komende jaar en hebben concreet gemaakt welke stappen ze gaan zetten om die doelen te bereiken.
Kortom: we hebben in de week van 15-19 oktober een geweldige start gemaakt met de eerste groep van 20 jongeren van het Youth Empowerment and Entrepeneurship Project in Same. Kortweg Yep Same. 

Groepsfoto eerste dag

Anne Heleen Bijl en Gerard Vonk, trainers in empowerment, creativiteit en ondernemerschap en Maria Jongsma, projectleider innovatieve projecten in onderwijs en ondernemerschap. Onze partners van Mater Dei Africa: Norbert Mchomvu, Emmanuel Youze en Leonia Andrew hebben samen met Esin Erdogan, onze stagiaire, de week goed voorbereid: ze hebben jongeren geselecteerd, ruimte geregeld en gezorgd voor geweldig goede catering.

De plannen voor het project zijn toegelicht aan de voorzitters van de verschillende wijken uit Same, zodat de  jongeren zorgvuldig geselecteerd zijn. Alle deelnemers zijn tussen 18 en 28 jaar oud, zijn werkloos of met een klein handeltje, zoals brommertaxi of verkoopster van granen op de lokalemarkt. Tijdens de training vertalen onze lokale partners alles naar het Swahili. 

De vertalers : Norbert Mchomvu, Leonia Andrew en Emmanual Youze

Onze partners van Mater Dei Africa: Norbert Mchomvu, Emmanuel Youze en Leonia Andrew hebben samen met Esin Erdogan, onze stagiaire, de week goed voorbereid: ze hebben jongeren geselecteerd, ruimte geregeld en gezorgd voor geweldig goede catering. 

De zaaiers : Anne Heleen Bijl, Maria Jongsma, Esin Erdogan en Gerard Vonk

Onzekerheid troef/Verbinding

Op maandagochtend 9.00 uur druppelden de jongeren binnen, te verlegen haast om op te kijken. Heel zenuwachtig voor wat hen te wachten stond. Van Richard, één van de deelnemers hoorden we achteraf dat hij zo bang was voor deze week omdat de leraren op school altijd heel streng waren waar hij heel onzeker door geworden is. 

Anne Heleen Bijl en Gerard Vonk maakten aan deze onzekerheid meteen een eind door de ongekend andere manier van werken dan alle deelnemers tot nu toe hadden meegemaakt. Geen traditionele slaapverwekkende kennismakingsrondes en lange colleges, maar activerende werkwijzen: in de zaal klonken de vrolijke Afrikaanse klanken uit het muziekboxje van Gerard. 

Kok Napaela in de keuken

Al snel leverden de deelnemers de nieuwste hits voor een swingende start. De studentenvonden het zo mooi dat niet alleen de deelnemers aan de oefeningen meededen, maar ook wijzelf, Norbert, Emmanuel en Leonia. En hoe verrassend dat de kennismaking ging over onder andere de vraag: wat uit jouw leven was een positieve ervaring?

De 20 studenten zijn ingedeeld in 5 groepen die de rest van de tijd voor elkaar moeten zorgen: Is iedereen er? Lukt het ons allemaal om mee te doen?

Bij de evaluatie van de eerste dag bleek dat er een sfeer van veiligheid en vertrouwen was gecreëerd: “We zijn samen en allemaal hetzelfde, we hebben nu een nieuwe familie gevonden.”

Talentenboek

De tweede dag stond in het teken van de vraag : Wie ben ik? Wat zijn mijn talenten? Wat zijn mijndromen? En wat wil ik bereiken? Deze dag begon met de vraag wat je vroeger wilde worden. En vervolgens werden alle mensen met dezelfde wens uitgedaagd om binnen hun groepje een plan te maken voor een bedrijfje waarmee hun wens in vervulling zou gaan. Alle studenten hebben een talentenboek gemaakt: centraal een mooie foto van zichzelf inhun kracht. En daaromheen hun talenten, dromen en plannen.Het werken aan je missie en benoemen van je talenten is voorde meesten nog moeilijk, ze komen vooral met voorbeelden als: dansen, voetballen, zingen en zwemmen . . . . wij hebben hier overigens nog weinig zwemwater aangetroffen. 

Presentatie van een groepje

Jij als ondernemer

Hoe ga je je talenten inzetten als ondernemer? Met allerlei creatieve werkwijzen komen de talenten van de studenten boven water: in een rollenspel van verkopers op de markt ontdekken we veel meertalenten: communiceren, ontwerpen, inspelen op de wensen van klanten, improviseren, betrouwbaar zijn, …. En ze krijgen voorbeelden van geslaagde ondernemers: de vrouw die de catering verzorgt houdt een inspirerend verhaal: hoe ze 4 jaar geleden begonnen is en nu 15 vrouwen aan het werk heeft. Het geheim van haar succes: vooral hard werken! En doorzetten, je aan je afspraken houden, op tijd zijn, goed luisteren naar de vraag van je klant, lef hebben en op tijd meer mensen inschakelen. 

En de studenten hebben in hun familiegroepjes andere geslaagde ondernemers bezocht: een verkoper van kantoorbenodigdheden, een bedrijf voor voedselproductie: bananenwijn, -chips, een naaiatelier en een bedrijf voor metaalbewerking. Inspirerende voorbeelden: het naaiatelier heeft zich gespecialiseerd in feestjurken en ze merkten dat de klanten ook graag mooie schoenen aantrekken om de jurken te passen en nu verkopen ze ook feestschoenen. 

Creatief werken

Om de studenten te helpen om stappen te zetten in hun ondernemerschap werkten we met creatieve technieken zoals de 6 denkhoeden van de Bono en het maken van een mindmap. Best lastig voor ze, maar vooral het voordoen in een rollenspel werkte enorm stimulerend, daarna gingen de studenten volop aan de slag. En bij de eindpresentatie lieten ze zien dat ze het helemaal begrepen.

Mindmap van de hele week

Never give up / De toekomstplannen concreet

Als afsluiting presenteerden de studenten hun toekomstplannen voor de hele groep. Iedereen heeft eenbekende meegenomen: moeders, ooms, broers, vrienden, ieder zit vol spanning te wachten op de presentatie van hun student. En die zijn fantastisch: zonder uitzondering staan ze vol zelfvertrouwen voor de hele groep, ze presenteren zichzelf, wat ze kunnen en wat ze komend jaar gaan realiseren.

Met ontroering zien we wat deze week de mensenheeft gebracht: zelfvertrouwen, durf om je droom te vertellen, concrete plannen voor de toekomst.

Toespraak van moeder van Mickness

We sluiten de week super tevreden af: alle 20 studenten, behalve de jongen die na dag 1 ziek was, heeft iedereen de hele week volop meegedaan. De komende tijd zullen ze door hunTanzaniaanse coaches en door trainingen in ondernemersvaardigheden verder worden geholpen op hun weg naar succesvol ondernemerschap. We zien 19 studenten naar huis aan. Met vertrouwen hun toekomst tegemoet.

De hele groep na afloop
The YEP Song

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

↓ Meer ↓